ỚT CAY F1 RIKI

Độ chín sớm và chất lượng quả tuyệt vời. Thích nghi rất tốt với các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Quả hăng dài 12 – 14 cm, đường kính 2 – 2,2 cm, trọng lượng khoảng 13 – 15 gam / quả. Trái cây duy trì vẻ ngoài bóng bẩy và chất lượng tuyệt vời ngay cả sau khi sấy khô. Chống chịu với Phytophthora, thán thư và TMV.