ỚT CAY F1 RED BIRD

Rất nóng, sớm (trưởng thành từ 55-60 ngày) và cực kỳ sung mãn! CHIM ĐỎ F1 là một loại ớt nhỏ, có thói quen đậu quả thẳng, thích hợp với các vùng ấm áp cũng như các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Quả có mùi thơm, dài 5-5,5 cm, đường kính 0,8 cm, khối lượng 3-4 gam.

Cây có độ đồng đều hoàn hảo và đậu trái sung mãn.

Thích hợp cho thị trường tươi sống như màu xanh lá cây hoặc màu đỏ như nhau. Cũng tốt cho tình trạng mất nước. Chịu được bệnh héo xanh do nấm, vi khuẩn TMV, vi khuẩn.
Các giống mới khác sẽ có các đặc điểm tương tự như F1 RED BIRD: F1 GS1, F1 GR-207.