ỚT CAY F1 GROGOL

Là thực vật: mọc thẳng.

Thói quen sinh trưởng: cho quả lẻ tẻ, tập trung vừa phải.

Quả dài từ 3 đến 5 cm, đường kính 0,8 cm, có màu đỏ sẫm. Vị rất hăng.

Thu hoạch: 50 – 60 ngày kể từ ngày cấy. Sử dụng: thị tươi hoặc hoa quả sấy khô.