ỚT CAY F1 GR-7777

Rất nóng, sớm (trưởng thành 55-60 ngày) và giống cực kỳ sung mãn. Ớt nhỏ, có quả mọc thẳng.

Quả có vị cay nồng, dài 3-4 cm (2 in.) Và đường kính 0,8 cm (0,32 in.), Trọng lượng 3-4 gram mỗi quả. Nhà máy có một sự đồng đều hoàn hảo và hình thành quả sung mãn.

Thích hợp cho thị trường tươi sống như màu xanh lá cây hoặc màu đỏ như nhau. Cũng tốt cho tình trạng mất nước.

Chịu được bệnh héo rũ do nấm Phytophthora, TMV, vi khuẩn.