ỚT CÂY F1 FIRE HOT

Một giống chín muộn cho quả dài từ 12 đến 13 cm và lớn 0,8 cm với khối lượng từ 5 đến 6 gam một quả. Thịt mỏng và nóng. Có thể dùng để bán tươi và sấy khô.