ỚT CAY F1 BIG SUN NO 2

Một cây trồng có sức sống rất mạnh và cho năng suất cao. Khả năng kháng Phythophtora capsici cao. Kích thước quả tươi là dài 13 cm x rộng 2 cm, trọng lượng quả 17-19 gam / quả. Da dầy. Nóng vừa.