ỚT CAY F1 AVENIR

Thành thục: 55 ngày sau khi ghép. Khối lượng quả trung bình: 20 g. Màu sắc: Màu xanh lục đậm đến màu cam sáng, chuyển sang màu đỏ khi chín. Vị rất cay. Kháng với: TMV (0): virus khảm thuốc lá / Virus khảm thuốc lá (Kiểu bệnh 0) và N: tuyến trùng / giun tròn (Meloïdogyne incognita). Sản xuất quanh năm, lý tưởng để xuất khẩu.