ỚT CAY F1 AMERICAN 205

Cây khỏe, đậu trái nhiều dẫn đến năng suất cao. Thích nghi với nhiệt độ cao và thấp.
Kích thước quả 25-30 cm (9,8 – 11,8 in) x 4,0-5,0 cm (1,6 – 2 in). Quả có màu xanh nhạt trước khi chín và chuyển sang màu đỏ khi chín hoàn toàn.