ỚT CAY CAYENNE

Loại ớt (Capsicum Annuum). Cây có sức sống và cao từ 50 đến 60 cm.

Quả thon dài nhăn nheo, màu xanh đậm đến đỏ tươi. CAYENNE dài 12 – 15 cm và đường kính 2 cm. Thói quen đậu quả tập trung.

Vườn ươm: 15 – 20 ngày.

Thu hoạch: 70 – 75 ngày kể từ ngày cấy. Khả năng chống chịu cao đối với bệnh héo rũ do vi khuẩn và bệnh thán thư