ỚT CAY CARIBBEAN RED

Category:

Chiều cao cây: Dưới 90 cm. Lá: xanh vừa, 10 cm x 5 cm. Quả có màu đỏ đậm khi chín hoàn toàn. Kích thước quả: 2-3 cm x 3-5 cm. Cực kỳ hăng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ỚT CAY CARIBBEAN RED”