ỚT CAY BIRD CHILI F1 MH-1107

Rất nóng, sớm (trưởng thành từ 55-60 ngày) và cực kỳ sung mãn!

F1 MH-1107 là một loại ớt nhỏ, có thói quen đậu quả thẳng.

Quả có vị cay nồng, dài 5-5,5 cm (2 in.) Và đường kính 0,8 cm (0,32 in.), Nặng 3-4 gam.

Cây có độ đồng đều hoàn hảo và đậu trái sung mãn. Thích hợp cho thị trường tươi sống như màu xanh lá cây hoặc màu đỏ như nhau. C

ũng tốt cho tình trạng mất nước. Khả năng chống chịu với bệnh Phytophtora, TMV, bệnh héo xanh do vi khuẩn