NGÔ SÁP TRẮNG F1

Nhân dẻo trắng như ngọc trai rất mềm (chất lượng ăn rất ngon).

Tốt cho việc phủ đất và trồng trọt ngoài đồng.

Thu hoạch: 90 ngày sau khi gieo (60 ngày ở vùng nhiệt đới). Tai: dài 20-22 cm và đường kính 5,5-6 cm. Trung bình 320 gam, có 14-18 hàng nhân. Đầu đầy tuyệt vời và vỏ trấu rất tốt. Thời hạn sử dụng tốt và sản xuất lõi đồng đều cao. Cây cao khoảng 1,8- 2 m. Giống này có khả năng thích ứng rộng với các điều kiện nhiệt đới. Nó phát triển một hệ thống rễ mạnh mẽ và có khả năng chống chịu tốt với bệnh rỉ sắt và lở đất.