NGÔ SÁP PHƯỢNG HOÀNG F1 NHIỀU MÀU SẮC

Giống chín giữa – muộn, chất lượng tốt, tai to, lai tạp ngọt và sáp, vỏ mỏng, hương vị thơm, giá trị kinh tế cao, chiều cao cây 190cm, chiều cao vị trí tai khoảng 90cm, dạng tai hình trụ, chiều dài tai 22 – 25cm, đơn tai tươi trọng lượng 400 – 500g, đường kính tai khoảng 5 – 6,5cm, thời gian thu hoạch 80 – 100 ngày. Sự đa dạng lý tưởng cho thị trường tươi sống.