NGÔ SÁP (MAIZE) No 58

Nhân dẻo trắng như ngọc trai, rất mềm (chất lượng ăn tuyệt vời).

Tốt cho việc phủ đất và trồng trọt ngoài đồng.

Chín vừa 90 ngày sau khi gieo (60 ngày ở vùng nhiệt đới).

Tai: dài 20-22 cm và đường kính 5,5-6 cm, khối lượng trung bình 320 gam, 14-18 hàng hạt.

Đầu đầy tuyệt vời và vỏ trấu rất tốt. Thời hạn sử dụng tốt và sản xuất lõi đồng đều cao.

Cây cao khoảng 1,8-2 m.

Giống này có khả năng thích ứng rộng với các điều kiện nhiệt đới.

Nó phát triển một hệ thống rễ mạnh mẽ và có khả năng chống chịu tốt với bệnh rỉ sắt và lở đất.