NGÔ / NGÔ F1 WHITE SPEAR (NO 0208)

Hạt nếp trắng như ngọc, rất mềm (chất lượng ăn rất ngon).
Tốt cho việc phủ đất và trồng trọt ngoài đồng.
– Độ chín trung bình 90 ngày sau khi gieo (60 ngày ở vùng nhiệt đới) / Chỉ số độ chín của FAO: 360.
– Chiều dài tai: 18 – 20 cm, đường kính tai: 3,8 – 4 cm, trọng lượng tai: trung bình 300 gam,
– 14 hàng nhân mỗi tai. Đầu đầy tuyệt vời và vỏ trấu rất tốt. Thời hạn sử dụng tốt và sản xuất lõi đồng đều cao. – Cây cao khoảng 1,8-2 m.
– Số tai màu trên cây: 1 Giống này có khả năng thích ứng rộng với các điều kiện sinh trưởng khác nhau.
Nó phát triển một hệ thống rễ mạnh mẽ và có khả năng chống chịu tốt với bệnh rỉ sắt và lở đất.