NGÔ (MAIZE) F1 Y-323

Cây phát triển mạnh mẽ và cho ít nhất hai tai trên mỗi cây.

Tai được lấp đầy đến đỉnh và được bao phủ bởi trấu.

Cây cao khoảng 2 m. Giống ngô vàng này sẽ trưởng thành sau 100 ngày kể từ khi gieo ở vùng ôn đới.

Nó cũng thích nghi rất tốt với các điều kiện khí hậu nông nghiệp nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi nó có thể được thu hoạch chỉ trong vòng 58 ngày sau khi gieo hạt.