NGÔ LAI F1 Y-367

Phép lai ba dòng. Giống ngô lai này có sức sinh trưởng mạnh, chống chịu bệnh tốt, trồng được trên mọi loại đất, kể cả đất nghèo dinh dưỡng.

Thích hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới và ấm áp.

Thu hoạch: 90-100 ngày; tai to, hạt nửa móp màu vàng cam.