Ngô F1 VN10

Cây phát triển mạnh mẽ và cho ít nhất hai bắp trên mỗi cây. Bắp được lấp đầy đến ngọn và được bao phủ bởi trấu.

Cây cao khoảng 2 m. Giống ngô vàng này sẽ trưởng thành sau 100 ngày kể từ khi gieo ở vùng ôn đới.

Nó cũng thích nghi rất tốt với điều kiện khí hậu nông nghiệp nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi nó có thể được thu hoạch chỉ trong vòng 58 ngày sau khi gieo hạt.