MƯỚP KHÍA (RIDGE GOURD)F1 NAGAR

Năng suất cao với tỷ lệ quả thẳng cao. Màu xanh lục trung bình, dài 40 – 45 cm x đường kính 4 – 5 cm, trọng lượng 350 – 400 gam (0,6 – 0,7 lb).

Thu hoạch: 40 – 45 ngày sau khi ghép.