MƯỚP F1 NO 1

Quả ngon màu xanh đậm, có sọc dài 4 * 25-30cm.

Thu hoạch lần đầu trong 40 ngày sau khi trồng và thích nghi tốt trong tất cả các mùa