MƯỚP ĐẮNG NAJA.

O.P. Chùm ngây với đặc tính ưu việt, cho năng suất cao, sinh trưởng mạnh và đồng đều. Trái có màu xanh vừa, bóng và hơi ngắn (18 – 20 cm), trọng lượng trung bình 200 gam. Thành thục: 50 ngày sau khi ghép.