MƯỚP ĐẮNG F1 NEWTOP (NP-0603)

Cây sinh trưởng mạnh, ra nhiều hoa, đậu trái cao nên năng suất cao và thu hoạch đồng loạt.

Quả có màu xanh bóng. Trái dài 22 – 25 cm x rộng 6 cm, trọng lượng 300 – 400 gam (0,5 – 0,7 lb).

Sự trưởng thành là khoảng. 55 ngày sau khi cấy ghép.