MƯỚP ĐẮNG F1 GREEN 349

Tăng trưởng mạnh. Quả dài nhọn ở hai đầu. Dài 21 – 23 cm (8,5 – 9 inch) x đường kính 5,5 – 6 cm (2 – 2,5 inch). Thịt dày và hương vị thơm ngon.