MÙ TẠT TROPICA (LOẠI DE TÊTE)

Việc lựa chọn loại mù tạt đầu từ HẠT GIỐNG XANH này tạo ra những loại cải to tròn, có độ cứng chắc, cuống lá rộng và lá giòn mềm.

Nó có độ đồng đều tuyệt vời và đạt năng suất cao. Cây có sức sống và phát triển tốt ở khí hậu ôn đới và nhiệt đới. Không nên trồng vào mùa mát.