MÙ TẠT (LEAF)

Giống này tạo ra những cây phát triển nhanh, mạnh mẽ, có thể thu hoạch trong vòng 30 – 35 ngày sau khi gieo hoặc 21 – 25 ngày sau khi cấy.

Lá có kích thước trung bình với gân giữa phẳng rộng, màu xanh lục nhạt tươi sáng.