KHỔ QUA F1 CINDY 69

Cây sinh trưởng mạnh, ra nhiều hoa, đậu trái cao nên năng suất cao và thu hoạch đồng loạt. Quả có màu xanh bóng. Trái dài 22 – 25 cm x rộng 6 cm, trọng lượng 300 – 400 gam (0,5 – 0,7 lb). Sự trưởng thành là khoảng. 55 ngày sau khi cấy ghép.