HÚNG QUẾ GIỐNG CAO MÀU XANH

Grand Vert thích nghi tốt với nhiều điều kiện trồng trọt khác nhau. Lá vừa. Nó có thể cao tới 50 cm.

Có khả năng kháng bệnh rất tốt.