HOA THẠCH THẢO CALIFORNIA GIANT U-01

Lựa chọn hỗn hợp gồm 6 màu, loại hoa Lông Đà điểu lớn, dài (10 cm), khoảng 10 ngày sau.

Weight 0.001 kg