HOA SALEM TRỘN MÀU

Thích hợp cho trồng trọt nhiệt đới, như hoa tươi hoặc hoa cắt cành khô.

Chiều cao: 45-60 cm. Gieo trong vườn ươm trong nước có nhiều phân trộn, hơi phủ kín hạt, giữ ẩm cho luống.

Quá trình nảy mầm xảy ra sau 6-14 ngày. Phát triển ở nơi có nắng. Nước dồi dào. Ra hoa: 10 tuần sau khi gieo.