HOA HƯỚNG DƯƠNG U-04

Thân cao, hoa ngang 20 cm. Màu vàng vàng. Dễ trồng.
Đối với Vườn và Công viên ngoài trời. (35 hạt trên gam).