HOA DÃ YẾN THẢO TRỘN MÀU

Thích hợp ở các khu vực nhiệt đới cho bồn hoa, hàng rào, chậu và giá đỡ hoa. Thích nghi với tất cả các mùa với hành vi tối ưu trong mùa khô và mát.
Đa dạng ngắn. Gieo trong vườn ươm và cấy với khoảng cách 20/25 cm. Chiều cao: 30 cm.