HOA BÓNG NƯỚC CÁNH KÉP THÂN LÙN

Dùng cho chậu và viền. Có thể gieo hạt quanh năm ở vùng nhiệt đới. Vị trí có nắng hoặc bóng râm. Những bông hoa kép được dọn sạch khỏi tán lá và bao phủ cây. Chiều cao: khoảng 40 cm. Gieo ươm: trong phân chuồng tốt và ẩm.
Nảy mầm: khoảng 8 ngày. Cấy: 3 tuần sau khi gieo, nơi có nắng hoặc nửa râm, cây cách cây 25 cm. Cần tưới nhiều nước trong mùa khô. Ra hoa: khoảng 2 tháng rưỡi sau khi cấy.