HOA BẤT TỬ

Thích hợp ở các khu vực nhiệt đới cho các cụm, hoa cắt cành tươi hoặc khô. Màu sắc hỗn hợp với khả năng lâu trôi. Chiều cao: khoảng 80 cm. Gieo trực tiếp trên bề mặt đất. Giữ ẩm bằng cách phun.
Nảy mầm từ 7 đến 8 ngày. Ra hoa khoảng 2 tháng sau khi gieo.