HẠT GIỐNG MÙI TÀU

Cây có hai loại lá: Hình hoa thị gồm có tới 10 lá dài, có kết cấu dễ nhìn và hơi có gai, trong khi các lá ở cuống nhỏ và dai hơn. Cuống lá mọc ra từ gốc cây, dài 15-25 cm, thu hoạch sau 45-55 ngày.
Thuộc họ thực vật Apiaceae (họ ngò tây), lá có mùi thơm nồng, rất giống lá nhàu tươi; có vị tương tự, nhưng thậm chí còn mạnh hơn.