HÀNH TÍM F1 RED BALL

Một giống đỏ lai ngắn ngày tuyệt vời, Hành tím F1 RED BALL cho các vùng trồng trọt ngắn ngày qua mùa đông. Hành tím F1 RED BALL cho ra đời những củ hành tím có màu hồng đậm gần như toàn cầu với khả năng kháng củ hồng tốt, chịu nóng cao và bệnh lá.