HÀNH TÍM CALIFORNIA (OIGNON VIOLET DE CALIFORNIE)

Giống hành tây ngắn ngày có độ chín từ 105 đến 110 ngày sau khi cấy, hình dáng củ dẹt, kích thước trung bình, màu đỏ tím, vị cay nồng, khả năng bảo quản rất cao.

Giống này thích nghi rất tốt với các điều kiện nhiệt đới cận sahara và rất gần với giống Hành tím nổi tiếng Violet de Galmi, với độ đồng đều tốt hơn và độ chín lâu hơn một chút.