HÀNH TÍM AMPOSTA

Giống hành tây lai này là một trong những loại hành tím ngon nhất cho hương vị ngọt ngào. Nó sẽ tạo ra những củ hành lớn, có màu tím đỏ, hình quả cầu với các vòng màu đỏ và trắng. Nó sẽ sẵn sàng sau khi 50% ngọn rụng và nó sẽ bảo quản tốt sau khi thu hoạch. Đáo hạn muộn.