HÀNH TÂY VIOLET DE GALMI

Ở vùng nhiệt đới, trồng trọt vào mùa khô và mát. Hương thơm quyến rũ, rất sớm, bảo quản tuyệt vời.

Loại “ngắn ngày”. Vườn ươm (40 đến 55 ngày): gieo 60 g / 100 m2, hàng cách nhau 10 cm. Cấy ở giai đoạn 5 đến 6 lá, kích thước 10 x 20 đến 40 cm.

Thu hoạch: 75 – 85 ngày sau khi trồng, 10 đến 15 ngày sau khi ngừng tưới nước (khô lá).

Tính chống chịu: bọ trĩ.