HÀNH TÂY VÀNG GRANO

Giữa đầu chu kỳ 5 tháng. Giống tiêu chuẩn cho các vùng nhiệt đới và sản xuất vụ đông ở độ cao lớn. Củ to tròn, có màu vàng, mềm, vị ngọt. Bảo toàn trung bình. Hành tây ngắn ngày. Gieo: Tháng 9-11. Thu hoạch: từ tháng 4-5.