HÀNH TÂY F1 SOLEIL ROUGE (F1 RED SUN)

Giống lai Bombay đỏ có năng suất và năng suất sớm cho (phụ) khí hậu nhiệt đới và khô nóng. Rễ khỏe và lá khỏe mạnh không sáp. Giống hành tây ngắn ngày có độ chín từ 105 đến 110 ngày sau khi cấy, hình dáng củ dẹt, kích thước trung bình, màu đỏ tím, vị cay nồng, khả năng bảo quản rất cao. Giống này thích nghi rất tốt với các điều kiện nhiệt đới cận sa mạc, với độ đồng đều tuyệt vời.