HÀNH TÂY F1 HYBRID 120

Một giống hành tây lai ngắn ngày chín sớm hơn 7 ngày so với bất kỳ giống hành tây lai GRANEX nào khác trên thị trường.

Các củ của HYBRID 120 trưởng thành khoảng 164 ngày sau khi xuất hiện và có hình dạng đồng nhất, dày dẹt với các cổ nhỏ đã được xử lý triệt để, với đường kính 6 cm (2,4 in.).

Củ có vảy màu vàng vàng với khả năng lưu giữ rất tốt. Thịt có màu trắng và nhẹ. Khả năng lưu trữ lâu dài.