HÀNH TÂY F1 GRANEX 1380

Dẫn đầu thị trường về loại ngắn ngày, dành cho vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Cây trồng rất ổn định và đáng tin cậy, thích hợp trồng trong các điều kiện khác nhau. Bảo quản tương đối lâu, tốt hơn nhiều so với các loại GRANEX thông thường.

Cũng thích hợp cho thị trường tươi sống. Người trồng dễ tính. Hầu như không có bu lông và tách. Hình quả địa cầu dẹt.

Độ chín trung bình. Khoảng 300-320 gram (0,7 lb) trọng lượng mỗi củ. Màu vàng nâu. Chịu được bệnh sương mai và nấm Botrytis.