HÀNH TÂY F1 GIỐNG ĐỨC

Là giống thân đơn, thích hợp trồng từ hè đến đông. F1 ĐỨC phát triển rất tốt ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao. Cây cao, lá dày, có cuống dài 40-45 cm (16,5 in.), Màu xanh đậm. Chịu được bệnh sương mai, bệnh gỉ sắt và đốm lá Alternaria.