HÀNH LÁ TÍM F1 ANTILLA RED

Ngày trung gian, giống sớm có củ nhỏ vừa phải, dài màu đỏ, trong khi lá có màu xanh đậm. Khả năng bảo quản tốt. Chịu được nhiệt độ lạnh, thích hợp cho vụ đông ở vùng ôn đới. Mọc như một chùm hành nhỏ ở những vùng ấm áp.