DƯA LƯỚI YELLOW CANARI

Loại dưa sớm này cho quả hình bầu dục, màu vàng và nhiều gân, thịt quả màu trắng nặng khoảng 1,5kg.

Ngon hơn hầu hết các loại dưa khác.

Gieo: Giống này được gieo từ tháng 4 đến tháng 5 trên đất tiếp xúc tốt, tươi tốt nhưng cũng được che chắn gió.
Thu hoạch: Thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 9.