DƯA LƯỚI MEFISTO

Quả tròn màu xanh đậm, có nhiều thịt màu cam và khoang hạt lớn.

Thời gian thu hoạch: 75-95 Ngày.

Kích thước: Dài 6,5-7 inch (16-18 cm) x đường kính 5,5-6 inch (14-16 cm).