Dưa Lưới Magiko

Quả hình tròn, cây sai trĩu quả

Thịt quả màu cam tươi, hốc hạt hình thuôn dài.

Thời gian quả chín để thu hoạch: 86-88 ngày sau khi gieo.

Kích thước: Dài 6,5 inch (15-17 cm) x đường kính 5,5 inch (14 cm).