DƯA LEOALTO VERDE

Quả dài thẳng, màu xanh lục trung bình, đầu nhọn. Thời gian đáo hạn: 50-55 Ngày. Kích thước: 7-8 inch (18-20 cm).