DƯA LEO MUỐI LAI F1 NO 5

Dưa chuột muối lai F1 No 5 (Cucumis sativus): Dưa chuột muối cao sản, có màu xanh nhạt. (F1) Cây sản xuất sớm tạo ra năng suất cao đối với dưa chuột loại ngâm hoặc cắt lát có màu xanh nhạt. Tốt nhất khi thu hoạch khi 2 “đến 5” (5 cm đến 12 cm) để ngâm. Mọc đến 7 “(17 cm) ở độ chín hoàn toàn để cắt dưa chuột