DƯA LEO F1 KING

Đây là một mùa, sung mãn, màu trắng và loại cắt lát. Sau khi gieo từ 49 đến 55 ngày có thể thu hoạch. Quả đều, hình trụ, có màu xanh lục nhạt. Mỗi quả dài trung bình 9 cm. Nó chịu được sương mai. Bệnh đốm lá có góc và Virus khảm.